45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1581/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP Na Skalce 1/1047, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu

Opětovné zveřejnění záměru pronájmu volného NP - lék. ordinace (ev. č. 904) -
Na Skalce 1/1047 (Bieblova 6)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu NP - lékařské ordinace (ev. č. 904) o výměře 65,93 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č.o. 1, Praha 5 za nájemné ve výši min. 1.800 Kč/m2/rok za plochu 39,47m2 a ve výši min. 900 Kč/m2/rok za plochu 26,46 m2, tj. 7.905 Kč/měsíc (+alt. DPH), na dobu neurčitou

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP Na Skalce 1/1047 (ev. č. 904) na úřední desku MČ Praha 5
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma