Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1581/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP Na Skalce 1/1047, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu

Opětovné zveřejnění záměru pronájmu volného NP - lék. ordinace (ev. č. 904) -
Na Skalce 1/1047 (Bieblova 6)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu NP - lékařské ordinace (ev. č. 904) o výměře 65,93 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č.o. 1, Praha 5 za nájemné ve výši min. 1.800 Kč/m2/rok za plochu 39,47m2 a ve výši min. 900 Kč/m2/rok za plochu 26,46 m2, tj. 7.905 Kč/měsíc (+alt. DPH), na dobu neurčitou

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP Na Skalce 1/1047 (ev. č. 904) na úřední desku MČ Praha 5
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout