Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1575/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Bieblova 4, realizace prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063 s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov

Realizace prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4  zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 2,500.000 Kč, manželům ... id. 1/8 nemovitostí za kupní cenu 1,250.000 Kč a manželům ... id. 1/8 nemovitostí za kupní cenu 1,250. 000 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit ke schválení prodej podílu id. 1/4 domu č. p. 1063, Bieblova 4, s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211 k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
Termín plnění: 30.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout