Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1583/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Žádost Společenství Androméda, o. s., o pronájem objektu č. p. 1264 Nepomucká č. o. 3, včetně připlocených pozemků, k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.

záměr pronájmu objektu č. p. 1264, Nepomucká č. o. 3, Praha 5, včetně připlocených pozemků, k. ú. Košíře pro Společenství Androméda, o. s., IČ 26990954 , za účelem provozování pečovatelské služby, tj. umístění 18-20 seniorů

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. informovat Společenství Androméda o usnesení RMČ
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout