Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1571/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2011 základním školám na odměny včetně zákonných odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2011 na odměny včetně zákonných odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky základních škol MČ Praha 5 a to dle přílohy,
- pol. 5331, § 3113 + 619.000 Kč
- pol. 5331, § 3117 + 167.000 Kč
přesunem z kap. 0404 školství,
- pol. 5331, § 3113 - 786.000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

navýšení neinvestičního příspěvku základním školám pro rok 2011 na odměny včetně zákonných odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ZŠ MČ Praha 5 a to dle přílohy: pol. 5331, § 3113 + 619.000 Kč,  pol. 5331, § 3117 + 167.000 Kč přesunem z kap. 0404 školství, pol. 5331, § 3113 -786.000 Kč

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat jednotlivé ZŠ o výsledku jednání RMČ Praha 5
Termín plnění: 15.12.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2011 na odměny včetně zákonných odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky jmenovaných škol MČ Praha 5
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout