Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1573/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Čerpání z investičního fondu Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 v roce 2011 ve výši 261.600 Kč

Radě MČ Praha 5 na základě žádosti Mgr. Libora Šrámka, ředitele Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 předkládám návrh na čerpání z vlastního investičního fondu FZŠ Drtinova v roce 2011 ve výši 261.600 Kč na modernizaci objednávkových terminálů ve školní jídelně a vstupního systému do budovy školy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

čerpání z vlastního investičního fondu  Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 v roce 2011 ve výši 261.600 Kč na modernizaci objednávkových terminálů ve školní jídelně a vstupního systému do budovy školy

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat vedení FZŠ Drtinova o výsledku jednání RMČ
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout