Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1570/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2012 a Zásady pro hospodaření městské části Praha 5 v období rozpočtového provizoria

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s Rozpočtovým provizoriem MČ Praha 5 na rok 2012 v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2011 a finančního plánu roku 2011 pro rok 2012, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012 takto:


schválený rozpočet na rok 2011 v celkové výši 747.692 tis. Kč


maximální měsíční výdaje na rok 2012 v celkové výši
62.307,7 tis. Kč


 


schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2011


celkové výnosy 529.536 tis.Kč


celkové náklady 358.810 tis.Kč


maximální měsíční náklady na rok 2012 v celkové výši 29.900,8 tis.Kč


 

2.

se Zásadami pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2012

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., 1. zástupci starostovi
1.1. předložit Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2012 a Zásady pro hospodaření městské části Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2012 ke schválení do Zastupitelstva městské části Praha 5
Termín plnění: 31.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout