Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1568/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2034/4, k. ú. Košíře - MČ je spoluvlastníkem podílu v rozsahu id. 2/32

Společnost Central Group, a. s. jako investor vynucené přeložky kabelů požádal MČ P5 o vyhotovení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na id. 2/32 pozemku parc. č. 2034/1, k. ú. Košíře
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení RMČ P5 č. j. 10/306/2011 ze dne 22. 3. 2011, kterým se schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 2/32 MČ P5 a zbývajících podílů pro PREdistribuce, a. s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 a Central Group, a. s.,
Na Strži 65/1702, Praha 4 

II.
Schvaluje
1.

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 2/32 pozemku parc. č. 2034/4, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ P5  pro společnost PREdistribuce, a. s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 a společnost Central Group a. s., Na Strži 65/1702, Praha 4

III.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření Smlouvy o VB na pozemku parc. č. 2034/4, k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout