Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1576/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919

Radě MČ Praha 5 je na základě žádosti Mgr. Milana Holuba, ředitele Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 předkládán návrh na navýšení závazného ukazatele "odpisy" (§ 3113, pol. 551) pro rok 2011 z 674.000 Kč na 814.000 Kč při zachování celkové výše neinvestičního příspěvku pro rok 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

navýšení závazného ukazatele "odpisy"  (§ 3113, pol. 551) pro rok 2011 Fakultní základní škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 na 814.000 Kč při zachování celkové výše neinvestičního příspěvku pro rok 2011

			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. J. Vejmelka
		


					
Vytisknout