Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1549/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Výběr uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dendrologický průzkum ve vybraných MŠ a ZŠ MČ Praha 5

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem Dendrologický průzkum ve vybraných MŠ a ZŠ MČ Praha 5,
firmu Great Garden CZ, SE, Nad Závodištěm 379, 159 00 Praha 5, IČ 24724416, s nejnižší nabídkovou cenou 287. 600 Kč bez DPH (345. 120 Kč vč. DPH)

2.

smlouvu o dílo s firmou Great Garden CZ, SE,
Nad Závodištěm 379, 159 00 Praha 5, IČ 24724416

3.

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 242. 000 Kč v rámci kapitoly 0404, z
§ 3113, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (nepřidělené fin. prostředky na granty ve školství) na § 3119, položka 5169 nákup ostatních služeb a  ve výši 103. 200 Kč z podkapitoly 0604, § 3392, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (nepřidělené fin. prostředky na granty v kultuře) na podkap. 0404, § 3119, položka 5169 nákup ostatních služeb

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a firmou Great Garden CZ, SE, Nad Závodištěm 379, 159 00 Praha 5, IČ 24724416
Termín plnění: 02.12.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 02.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout