Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1551/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Informace o zahájení jednání mezi MČ Praha 5, Ministerstvem financí a Bytovým podnikem v Praze 5, s. p. v likvidaci, jehož smyslem je urychlené ukončení likvidace Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o zahájení jednání mezi MČ Praha 5, Ministerstvem financí a Bytovým podnikem v Praze 5, státní podnik v likvidaci. Záměrem jednání je realizace podpisu "Memoranda ve věci urychlení likvidace státních podniků" zástupci uvedených subjektů

2.

souhrnnou zprávu o průběhu likvidace (stav k 31. 12. 2010) Bytového podniku v Praze 5, státního podniku v likvidaci

II.
Pověřuje
1.

Mgr. Patrika Havlíčka, zástupce starosty, k jednání za Městskou část Praha 5 s Ministerstvem financí a Bytovým podnikem v Praze 5, státním podnikem v likvidaci ve věci ukončení činnosti (likvidace) BP v P5 s. p. v likvidaci

			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout