Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1547/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Mikulášská plavba za zvířátky

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na pořádání a zajištění akce Mikulášská plavba za zvířátky, která se uskuteční v termínu 5. - 8. 12. 2011 pro cca 1 600 dětí z mateřských škol a 1. - 2. ročníku základních škol zařizovaných MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pořádání a zajištění akce Mikulášská plavba za zvířátky, která se uskuteční v termínu 5. - 8. 12. 2011 pro cca 1 600 dětí z mateřských škol a 1. - 2. ročníku základních škol zřizovaných MČ Praha 5

2.

plavbu parníkem společnosti Česká lodní doprava - charter,
s. r. o., kancelář Záběhlická 48, Praha 10
s finančním krytím ve výši 232. 800 Kč vč. DPH z podkapitoly 0404, § 3421, položka 5169 nákup ostatních služeb


 

3.

na vstupné do Zoologické zahrady hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 částku ve výši 128. 000 Kč  vč. DPH,
která bude hrazena z podkapitoly 0404, § 3421, položka 5169 nákup ostatních služeb

4.

zajištění autobusové dopravy dětí a pedagogického doprovodu z budov MŠ a ZŠ a zpět, Dopravním podnikem hl. m. Prahy,
a. s., Sokolovská 217/42, Praha 9


finanční krytí ve výši 36 000 Kč  vč. DPH bude hrazeno z podkapitoly 0404, § 3421, položka 5169 nákup ostatních služeb

5.

zajištění Mikulášské besídky na palubě parníku agenturou Michal Pešák, Mrštíkova 15/187, Praha 10 


finanční krytí ve výši 148. 000 Kč bude hrazeno z podkapitoly 0404, § 3421, položka 5169 nákup ostatních služeb

6.

dárkové balíčky s mikulášskou nadílkou od firmy Martin Beňa, Pod Hybšmankou 2817/5, Praha 5


finanční krytí bude hrazeno převodem finančních prostředků ve výši 347 600 Kč  vč. DPH z podkapitoly 0604, § 3392, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (nepřidělené fin. prostředky na granty v kultuře) na podkapitolu 0404, § 3421, položka 5194 věcné dary

7.

záštitu Michala Šestáka, radního, nad akcí Mikulášská plavba za zvířátky

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.6.
Termín plnění: 02.12.2011
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. zajistit objednávky dle bodů I.1. až I.5. (Mikulášská plavba za zvířátky)
Termín plnění: 02.12.2011
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, JUDr. P. Lachnit


		


					
Vytisknout