Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1543/2011
 
Předkladatel: Ing. Vlasta Váchová,předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru

Informace o řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 formou slev na nájemném pro seniory starší 65 let a pro sociálně slabé občany.

Radě MČ Praha 5 předkládám informaci o řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 formou poskytnutých slev na nájemném :
a) seniorům starším 65 let
b) ze sociálních důvodů
podle kritérií uvedených v "Koncepci řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5" schválené na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 konaného dne 26. 7. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 formou poskytnutých slev na nájemném :


a) seniorům starším 65 let


b) ze sociálních důvodů

II.
Ukládá
1. Váchové Vlastě, Ing., členka zastupitelstva
1.1. a Marii Kolovratové, předsedkyni Hospodářského výboru ZMČ ve spolupráci s Centrou a. s. zajistit realizaci uvedených slev na nájemném
Termín plnění: 01.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout