Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1552/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vybudování hřiště na minigolf Praha 5 - Barrandov"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Vybudování hřiště na minigolf Praha 5 - Barrandov" firmu PREMIO INVEST, s. r. o, Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha 4, IČ 26746590 s nejnižší nabídkovou cenou 1 050. 000 Kč bez DPH
(1 260. 000 Kč včetně DPH)

2.

smlouvu o dílo s firmou PREMIO INVEST, s. r. o, Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha 4, IČ 26746590

3.

finanční krytí smluvního závazku rozpočtovým opatřením:


přesun částky 1 260. 000 Kč v rámci podkap. 0233, z § 3421, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb na § 3421, pol. 6121, ORG 330001 – Hřiště na minigolf P5 – Barrandov

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. připravit smlouvu o dílo a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 28.11.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést příslušné rozpočtové opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout