Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1554/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Výběr uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Úklid chodníků v katastrálním území MOTOL, RADLICE, HLUBOČEPY (MIMO BARRANDOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ), DÍVČÍ HRADY, HŘEBENKA, CIBULKA A JINONICE

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem  Úklid chodníků v katastrálním území MOTOL, RADLICE, HLUBOČEPY (MIMO BARRANDOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ), DÍVČÍ HRADY, HŘEBENKA, CIBULKA A JINONICE, firmu  UXK Czech, s. r. o., V Celnici 1031/4, 110 00   Praha 1 – Nové Město, IČ 28257189, s nejnižší nabídkovou cenou za 1 měsíc plnění díla 163. 500 Kč bez DPH (196. 200 Kč včetně DPH)


Cena díla za 1 rok tedy činí 1 962. 000 Kč bez DPH
(2 354. 400 Kč včetně DPH)


 

2.

smlouvu o dílo s firmou UXK Czech, s. r. o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 28257189

3.

finanční krytí smluvního závazku je zajištěno z podkap. 0233,
§ 3745, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb


 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit podpis Smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a předat zkompletovanou a podepsanou smlouvu k podpisu starostovi
Termín plnění: 28.11.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout