Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1553/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Výběr uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nový sportovní povrch na dětském hřišti OKROUHLÍK

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem  Nový sportovní povrch na dětském hřišti OKROUHLÍK, firmu Ekotech Hořovice, s. r. o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice, IČ 27630668 s nejnižší nabídkovou cenou 1 124. 950 Kč bez DPH
(1 349. 940 Kč včetně DPH)


 


 

2.

smlouvu o dílo s firmou Ekotech Hořovice, s. r. o., Masarykova 161, 268 01   Hořovice, IČ 27630668

3.

rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 742 000 Kč z podkap. 0221, 3421, pol. 6121, ORG 210065 a částky 108. 000 Kč z podkap. 0233, § 3421, pol. 5137, ORG 330000 na podkap. 0221, § 3421, pol. 6121, ORG 210111 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit podpis Smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a předat zkompletovanou a podepsanou smlouvu k podpisu starostovi
Termín plnění: 28.11.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout