Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1550/2011
 
Předkladatel: Michal Šesták, radní

Návrh darovací smlouvy uzavřené se společností Česká asociace dračích lodí, o. s.

Radě MČ Praha 5 předkládám v souvislosti s usnesením RMČ č. 34/1219/2011 a ZMČ č. 4/24/2011 z 24. 3. 2011 návrh smlouvy s Českou asociací dračích lodí, o. s. na finanční dar 250.000 Kč, který je určený na akci Pražský festival dračích lodí
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

darovací smlouvu s Českou asociací dračích lodí, o. s.  na finanční dar 250.000 Kč, který je určený na akci Pražský festival dračích lodí. Finanční prostředky, výtěžek z provozování loterií od společnosti Wecosa a. s. budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2011, z kapitoly 0634, § 3419 položka 5222

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., ved. Odboru vnějších vztahů
1.1. předložit darovací smlouvu s Českou asociací dračích lodí, o. s.
k podpisu starostovi
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout