Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1548/2011
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ Praha 5

Realizace průzkumu veřejného mínění

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na zajištění průzkumu veřejného mínění dle zadaných požadavků MČ Praha 5, a to společností Field Research, s. r. o.,
Pod Areálem 406/16, 102 00 Praha 2, IČ 27181197, s cenovou nabídkou
188.000 Kč bez DPH
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zajištění průzkumu veřejného mínění dle zadaných požadavků
MČ Praha 5, a to společností Field Research, s. r. o., Pod Areálem 406/16, 102 00 Praha 2, IČ 27181197, s cenovou nabídkou 188.000 Kč bez DPH

2.

finanční prostředky ze schváleného rozpočtu pro rok 2011 z kapitoly 0634, § 3349 sdělovací prostředky, média, položka 5169 nákup ostatních služeb

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., ved. Odboru vnějších vztahů
1.1. předložit k podpisu starostovi objednávku na zajištění průzkumu veřejného mínění
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 5/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel
Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, JUDr. P. Lachnit


		


					
Vytisknout