44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1545/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 od 27. 12. do 30. 12. 2011

Radě MČ předkládám návrh rozsahu provozu mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 5 ve dnech od 27. 12. do 30. 12. 2010 včetně
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech
27. 12. až 30. 12. 2011 včetně

			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, JUDr. P. Lachnit