Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1536/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Přesun části investiční dotace přidělené z rozpočtu hl. m. Prahy pro akci "ZŠ Praha 5-Košíře, Weberova 1090/1, rekonstrukce kuchyně" na akci "ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, objekt Holečkova 38, rekonstrukce kuchyně...."

Investiční odbor ÚMČ Praha 5 předkládá Radě městské části Praha 5 návrh na schválení přesunu části investiční dotace (ve výši 1 462,708 tis. Kč) z důvodu jejího nedočerpání v celé přidělené výši 18.500 tis. Kč při realizaci akce "ZŠ Praha 5 -Košíře, Weberova 1090/1, rekonstrukce kuchyně". Přesun na akci "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálních zařízení" je navržen z důvodu jejího dofinancování.
Dále předkládá OIV ÚMČ P-5 ke schválení podání žádosti o změnu charakteru investiční dotace ve výši 1 393. 700 Kč na neinvestiční. Neinvestiční dotace bude čerpána na úhradu vybavení kuchyně základní školy Weberova 1090/1 zařizovacími předměty.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání žádosti o přesun části investiční dotace ve výši 
1 462. 708 Kč, přidělené z rozpočtu hl. m. Prahy, na akci "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálních zařízení"

2.

podání žádosti o změnu charakteru investiční dotace ve výši
1 393. 700 Kč na neinvestiční. Neinvestiční dotace bude čerpána na vybavení kuchyně základní školy Weberova 1090/1 zařizovacími předměty (jedná se o vybavení kuchyně předměty v ceně do 40.000 Kč vč. DPH/ ks)

II.
Ukládá
1. Jakešové Jindřišce, Ing., ved. Odboru investičního
1.1. předložit starostovi k podpisu žádost o přesun výše uvedených prostředků z přidělené dotace dle bodu I.1 a I.2 a žádost předat na Odbor rozpočtu MHMP
Termín plnění: 22.11.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout