44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1535/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Výsledek nabídkového řízení na pronájem 5 uvolněných bytů ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov

Předkládám k projednání výsledek nabídkového řízení na pronájem 5 uvolněných bytů ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/2)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 4+1 ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, na dobu určitou 5 let na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné ve výši 10.250 Kč/měs. Mgr. Haně Šipkové, dosud bytem Nové Dvory 42, Litoměřice

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat spolumajitele domu Zborovská 1200/6 o usnesení RMČ
Termín plnění: 06.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová