Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1535/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Výsledek nabídkového řízení na pronájem 5 uvolněných bytů ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov

Předkládám k projednání výsledek nabídkového řízení na pronájem 5 uvolněných bytů ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/2)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 4+1 ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, na dobu určitou 5 let na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné ve výši 10.250 Kč/měs. Mgr. Haně Šipkové, dosud bytem Nové Dvory 42, Litoměřice

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat spolumajitele domu Zborovská 1200/6 o usnesení RMČ
Termín plnění: 06.12.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout