Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1539/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Radě MČ Praha 5 na základě žádosti vedení Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 předkládám návrh na povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách a uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 dle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách a uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 dle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. podepsat schválenou výjimku z počtu žáků ve třídách v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
Termín plnění: 30.11.2011
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. informovat vedení školy o výsledku jednání RMČ
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout