30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 30/990/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, radní

Dodatek č. 1 k SOD č. 0011/0/OIV/11

Radě MČ Praha 5 předkládám dodatek č. 1 k SOD č. 0011/0/OIV/11 uzavřené s firmou IM-stav Praha, s.r.o., na "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálního zařízení"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh Dodatku č. 0011/1/OIV/11 k Smlouvě o dílo č. 0011/0/OIV/11 uzavřené s firmou IM-stav Praha, s.r.o., na „ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálního zařízení“

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 0011/1/OIV/11 k SOD č. 0011/0/OIV/11
Termín plnění: 05.08.2011
			Poměr hlasování: 5/0/0