Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 30/990/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, radní

Dodatek č. 1 k SOD č. 0011/0/OIV/11

Radě MČ Praha 5 předkládám dodatek č. 1 k SOD č. 0011/0/OIV/11 uzavřené s firmou IM-stav Praha, s.r.o., na "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálního zařízení"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh Dodatku č. 0011/1/OIV/11 k Smlouvě o dílo č. 0011/0/OIV/11 uzavřené s firmou IM-stav Praha, s.r.o., na „ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálního zařízení“

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 0011/1/OIV/11 k SOD č. 0011/0/OIV/11
Termín plnění: 05.08.2011
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout