Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1078/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Vítání prvňáčků do školy - Základní škola Praha 5 - Grafická ul. dne 8. 9. 2011

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na schválení akce Vítání prvňáčků do školy - Základní škola Praha 5 - Grafická ul. dne 8. 9. 2011, při které budou předány drobné dárky - školní potřeby pro prvňáčky na zahájení školního roku ve výši
30.000 Kč a na udělení záštity nad touto akcí
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

akci Vítání prvňáčků do školy - Základní škola Praha 5 - Grafická ul.
dne 8. 9. 2011, při které budou předány drobné dárky - školní potřeby pro prvňáčky na zahájení školního roku ve výši 30.000 Kč od firmy P&S Accounting
s. r. o., Praha 5

2.

záštitu JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty nad akcí Vítání prvňáčků do školy - Základní škola Praha 5 - Grafická ul. dne 8. 9. 2011

3.

financování přesun v rámci kap. 0501 Sociální věci, z § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel, pol. 5169 Nákup ostatních služeb na pol. 5194 Věcné dary

II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu objednávku na pořízení drobných dárků v celkové částce 30.000 Kč u firmy P&S Accounting s. r. o., Praha 5
Termín plnění: 02.09.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.3
Termín plnění: 02.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout