32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1079/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Záštita JUDr. Petra Lachnita , zástupce starosty, nad Mezinárodním šachovým turnajem konaným ve spolupráci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a Šachovým klubem Smíchov

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na záštitu JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty, nad Mezinárodním šachovým turnajem konaným ve spolupráci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a Šachovým klubem Smíchov u příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne 1. 10. 2011 v zasedací síní Úřadu městské části Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záštitu JUDr. Petra Lachnita , zástupce starosty, nad Mezinárodním šachovým turnajem konaným ve spolupráci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a Šachovým klubem Smíchov u příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne
1. 10. 2011 v zasedací síní Úřadu městské části Praha 5

II.
Bere na vědomí
1.

konání Mezinárodního šachového turnaje konaného ve spolupráci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a Šachovým klubem Smíchov  u příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne 1. 10. 2011 v zasedací síní Úřadu městské části Praha 5

			Poměr hlasování: 8/0/0