Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1080/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON ve výši 34.000 Kč pro 4 žadatele - občany MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON ve výši 34.000 Kč pro 4 žadatele - občany MČ Praha 5

2.

financování přesunem v kap. 0501 Sociální věci, z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti , pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ na § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence , pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

3.

návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON ve výši 34.000 Kč

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 09.09.2011
2. Koričové Janě, Mgr.
2.1. předložit k podpisu smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON ve výši 34.000 Kč
Termín plnění: 13.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout