Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1081/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené ve výši 40.000 Kč pod záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené ve výši 40.000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené ve výši 40.000 Kč pod záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita na akci Slavnostní veřejná promoce asistenčních psů dne 17. 9. 2011 
a na akci Mikulášská pro všechny hodné pejsky dne 3. 12. 2011

2.

financování převodem v kap. 0501 Sociální věci z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ na § 4399  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

3.

návrh darovací smlouvy

II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku o. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené ve výši 40.000 Kč
Termín plnění: 13.09.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 09.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout