32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1083/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14 . 9. 2011

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na pořádání akce - Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14. 9. 2011 v Mateřské škole Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na pořádání akce Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14. 9. 2011 v Mateřské škole  Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty MČ Praha 5


 

2.

financování ve výši 14.000 Kč, převodem v rámci kap. 0501 Sociální věci, z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ částku 10.000 Kč na § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5194 Věcné dary a převodem z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ částky 4.000 Kč na § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5175 Pohoštění

II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu objednávku na zajištění občerstvení
Termín plnění: 05.09.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 05.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0