Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1083/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14 . 9. 2011

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na pořádání akce - Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14. 9. 2011 v Mateřské škole Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na pořádání akce Společné dopoledne dětí z mateřské školy a strážníků Městské police hl. m. Prahy konané dne 14. 9. 2011 v Mateřské škole  Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty MČ Praha 5


 

2.

financování ve výši 14.000 Kč, převodem v rámci kap. 0501 Sociální věci, z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ částku 10.000 Kč na § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5194 Věcné dary a převodem z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím /grant/ částky 4.000 Kč na § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5175 Pohoštění

II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu objednávku na zajištění občerstvení
Termín plnění: 05.09.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 05.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout