Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1077/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2011

Na základě žádostí správní firmy Centra, a. s. předkládám návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti pro rok 2011. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním sníží o 4.451,9 tis. Kč, tj. 161.700,9 tis. Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s., středisko
J. Plachty č. 92 - spočívající ve zvýšení nákladů na položce opravy nad 200 tis. Kč o 4.451,9 tis. Kč

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení úpravy plánu zdaňované činnosti pro rok 2011
dle bodu I.1
Termín plnění: 06.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout