Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1072/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966, Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967, Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku
č. p. 965-967 a podílu na pozemcích parc. č. 49/7, 49/8 a 49/9 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966, Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967, Musílkova č. o. 2, a podílů na pozemcích parc. č. 49/7, 49/8 a 49/9 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytů, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do
6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 29. 6. 2011
datum akceptace nabídky: 17. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 602/35100
velikost bytu: 2+1 60,20 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 811.500 Kč
cena se slevou: 710.063 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 7. 2011
datum akceptace nabídky: 17. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 614/35100
velikost bytu: 2+1 61,40 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 882.930 Kč
cena se slevou: 772.564 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 29. 6. 2011
datum akceptace nabídky: 10. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 681/35100
velikost bytu: 2+1 68,10 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 979.280 Kč
cena se slevou: 856.870 Kč 

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 30. 6. 2011
datum akceptace nabídky: 10. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 701/35100
velikost bytu: 2+1 70,10 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 944.950 Kč
cena se slevou: 826.831 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 7. 2011
datum akceptace nabídky: 10. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 692/35100
velikost bytu: 2+1 69,20 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 932.820 Kč
cena se slevou: 816.218 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 28. 6. 2011
datum akceptace nabídky: 10. 8. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 691/35100
velikost bytu: 2+1 69,10 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 931.470 Kč
cena se slevou: 815.036 Kč 

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit prodej b. j. č. 965/07, 965/10, 966/15, 967/04, 967/06, 967/07, k. ú. Košíře, oprávněným nájemcům ke schválení Zastupitelstvu
MČ Praha 5
Termín plnění: 30.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout