Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.08.2011  jako řádné
číslo usnesení 32/1085/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh smlouvy s Raiffeisen Bank, a.s., pro zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh smlouvy s Raiffeisen Bank, a. s., předmětem smlouvy je zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh smlouvy s Raiffeisen Bank, a. s., pro zhodnocení volných finančních prostředků, v souladu s nabídkou Raiffeisen Bank a. s., viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Předmětem smlouvy je vklad MČ Praha 5 ve výši 100.000 tis. Kč, za účelem zhodnocení volných finančních prostředků. V souvislosti s uzavřením  smlouvy bude uzavřena samostatná "Dohoda" mezi Raiffeisen Bank a. s. a
MČ Praha 5, jejímž předmětem je bankovní záruka na částku odpovídající výši vkladu (100.000 tis. Kč) ve prospěch MČ Praha 5 

2.

návrh "Dohody" mezi Raiffeisen Bank a. s. a MČ Praha 5, jejímž předmětem je bankovní záruka na částku odpovídající výši vkladu (100.000 tis. Kč) ve prospěch MČ Praha 5

II.
Ukládá
1. Klímovi Radku, MUDr., členu zastupitelstva
1.1. podepsat Smlouvu ke zhodnocení volných finančních prostředků a Dohodu o bankovní záruce ve výši vkladu, mezi MČ Praha 5 a Raiffeisen Bank, a. s.
Termín plnění: 12.09.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

		


					
Vytisknout