Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/803/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4395, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy formou výběrového řízení

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4395, k. ú. Smíchov o výměře 1087 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy formou výběrovou řízení
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji pozemku parc. č. 4395, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 30.06.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout