Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/805/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0021/0/OIV/10 na vypracování zadávací projektové dokumentace pro: "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy"

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0021/0/OIV/10 ze dne 11. 06. 2010 na výše uvedenou akci. Jedná se pouze o posunutí termínu podání žádosti o stavební povolení, nedochází k navýšení ceny. Zpracovatelem zadávací projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti je PPÚ spol. s r. o., IČ 496 13 481
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0021/0/OIV/10 na vypracování zadávací projektové dokumentace pro akci: "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy" s firmou PPÚ, spol. s r. o.,
IČ 496 13 481, Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10
Předmětem dodatku je pouze změna termínu podání žádosti o stavební povolení, cena zůstává nezměněna.
II.
Ukládá
1. Jakešové Jindřišce, Ing., ved. Odboru investičního
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 0021/0/OIV/10 na vypracování zadávací projektové dokumentace pro akci: "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy" s firmou PPÚ, spol. s r. o., IČ 496 13 481, Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10
Termín plnění: 01.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout