Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/792/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 456, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, Praha 5, na adrese č. p. 456 Pod Školou č. o. 3 oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: 456/01
datum převzetí závazné nabídky: 15. 4. 2011
datum akceptace nabídky: 13. 6. 2011
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 486/6126
velikost bytu: 1+1 48,60 m2
kupující: Antonie Majerová
celková kupní cena: 660.960 Kč
cena se slevou: 578.340 Kč
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit návrh na schválení prodeje b. j. 456/1,
k. ú. Košíře oprávněnému nájemci Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 30.06.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout