23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/799/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Návrh spolumajitelů domu na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov na zařazení 4 uvolněných bytů v domě do nabídkového řízení na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné s nejvyšší nabídkou (skupina 62)

Předkládám k projednání návrh spolumajitelů domu na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/2) na zařazení 4 uvolněných bytů v domě do nabídkového řízení na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné s nejvyšší nabídkou (skupina 62)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení uvolněného bytu 1+1 (byt. č. 2) v 7. NP ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, o celkové ploše 60,57 m2, do nabídkového řízení poř. č. 62/603 na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné v minimální výši 100 Kč/m2/měs. s nejvyšší nabídkou měsíčního nájemného
2. zařazení uvolněného bytu 4+1 (byt č.17) v 5. NP ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, o celkové ploše 136,57 m2, do nabídkového řízení poř. č. 62/604 na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné v minimální výši 100 Kč/m2/měs. s nejvyšší nabídkou měsíčního nájemného
3. zařazení uvolněného bytu 3+1 (byt č.21) ve 4. NP ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, o celkové ploše 150,53 m2, do nabídkového řízení poř. č. 62/605 na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné v minimální výši 100 Kč/m2/měs. s nejvyšší nabídkou měsíčního nájemného
4. zařazení uvolněného bytu 4+1 (byt č.26) v 6. NP ve spolupodílovém domě na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, o celkové ploše 109,70 m2, do nabídkového řízení poř. č. 62/606 na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné v minimální výši 100 Kč/m2/měs. s nejvyšší nabídkou měsíčního nájemného
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zveřejnit nabídku bytů (dle bodu I.) na úřední desce ÚMČ Praha 5 a na serveru Sreality.cz od 4. 7. 2011 do 29. 7. 2011
Termín plnění: 04.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0