Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/797/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Návrh spolumajitelů domu na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov, na uzavření 2 nájemních smluv

Předkládám k projednání návrh spolumajitelů domu na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/4), na uzavření 2 nájemních smluv
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 (byt č. 4) o celkové ploše 54,12 m2 v 1. NP spolupodílového domu na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/4) za podíl MČ Praha 5 s Štefanem Pfeiferem a Jiřinou Pfeiferovou, oba dosud bytem Ostrovní 2025/25, Praha 1 na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2014 se stanovenou výší nájemného 8.000 Kč/měs. + zálohy za služby
450 Kč/měs./osoba
2. uzavření nové nájemní smlouvy k nebytové jednotce č. 209 - (sklep s označením č. 9) o celkové výměře 2,88 m2 v suterénu spolupodílového domu na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov (podíl MČ činí 1/4) za podíl MČ Praha 5 s Štefanem Pfeiferem a Jiřinou Pfeiferovou, oba dosud bytem Ostrovní 2025/25, Praha 1 na dobu neurčitou od
1. 5. 2011 se stanovenou výší nájemného 400 Kč/měs.
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat manž. Pfeiferovi a spolumajitele domu Grafická 2337/30 o usnesení RMČ
Termín plnění: 14.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout