Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/795/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 3/63/2011, bod I. 2. ze dne 25. 1. 2011

Předkládám k projednání návrh na zrušení usnesení RMČ č. 3/63/2011, bod I. 2.
ze dne 25. 1. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. usnesení RMČ č. 3/63/2011, bod I. 2. ze dne 25. 1. 2011, kterým RMČ zrušila část usnesení RMČ č. 41/1394/2010 ze dne 12. 10. 2011, týkajícího se výsledků NŘ na pronájem bytu 2+1 na adrese Musílkova 302/1 (poř. č. 57/580)
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat účastníky uvedeného NŘ o usnesení RMČ a zahájit kroky spojené s podpisem nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Musílkova 302/1 na základě výsledků NŘ
Termín plnění: 14.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout