Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/802/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Návrh na přidělení finančních prostředků o. s. OPUS ve výši 400.000 Kč - uvolněné prostředky z rozpočtu pro rok 2011

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s návrhem na přidělení finančních prostředků o. s. OPUS ve výši 400.000 Kč - uvolněné prostředky z rozpočtu pro rok 2011 (záměna s OPUS v. d. i. - písařská chyba)
II.
Schvaluje
1. převod finančních prostředků ve výši 400.000 Kč v kap. 0501 Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti z pol. 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
III.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. předložit návrh na přidělení finančních prostředků o. s. OPUS ve výši 400.000 Kč - uvolněné prostředky z rozpočtu pro rok 2011 (záměna s OPUS v. d. i. - písařská chyba) do Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 28.06.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu II.1
Termín plnění: 08.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout