Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/806/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Přehled rozpočtových opatření

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozpočtová opatření uvedená pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 - zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)
2. navýšení rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2011 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, na příjmové položce 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) v celkové výši 5.957,7 tis.Kč na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu MČ Praha 5 na podkapitole 0404, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), dále navýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, na příjmové položce 4221 (investiční přijaté transfery od obcí) v celkové výši 18.500 tis.Kč na rekonstrukci kuchyně ZŠ Weberova a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu na podkapitole 0421, § 3113, pol. 6121 (budovy, haly, stavby) dle rozpisu v příloze č. 2 , provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm. b)
3. rozpočtová opatření uvedená pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 3 - přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.a)
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout