Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/809/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě 63/0/OSS/05 ze dne 17. 01. 2006 na výkon správy provozních objektů Úřadu městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě 63/0/OSS/05 ze dne 17. 1. 2006 na výkon správy provozních budov Úřadu městské části Praha 5 se společností Centra, a. s., se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5
2. zvýšené náklady spojené s úhradou odměny za správu nemovitostí a zajištění recepční služby mimo provozní dobu budovy v průměru ve výši 74.244 Kč s DPH za měsíc budou hrazeny z podkapitoly
0912, §6171, pol. 5169 - nákup služeb
3. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 445,5 tis.Kč v rámci podkapitoly 0912 a § 6171 z pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby na pol. 5169 - nákup služeb
II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. předložit starostovi k podpisu Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě na výkon správy provozních budov Úřadu městské části Praha 5
Termín plnění: 30.06.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 30.06.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout