Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/794/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost Mileny Benediktové, Stroupežnického 493/10, Praha 5, o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

Předkládám k projednání žádost Mileny Benediktové, Stroupežnického 493/10, Praha 5, k. ú. Smíchov, o uzavření nové nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Milenou Benediktovou, bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2011 za smluvní nájemné ve výši 100 Kč/m2/měs. s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat M. Benediktovou o usnesení RMČ
Termín plnění: 14.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout