Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/793/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Janou Zelenkovou, bytem na uvedené adrese

Předkládám k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Janou Zelenkovou, bytem na uvedené adrese
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Janou Zelenkovou, bytem na uvedené adrese, za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 10.000 Kč/měs. do 31. 12. 2011
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat J. Zelenkovou o usnesení RMČ
Termín plnění: 14.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout