Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/801/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt primární prevence o. s. Prak na území MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění dlouhodobého projektu primární prevence o. s. Prak. Jedná se o projekt protidrogové prevence a prevence kriminality v oblasti společensky nežádoucích jevů a drogových závislostí zaměřený na žáky 6. - 9. tříd základních škol

Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí příspěvku na projekt primární prevence o. s. Prak pro rok 2011 ve výši 50.000 Kč
2. financování z rozpočtové kapitoly 0501 Sociální věci, § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Prak ve výši 50.000 Kč
Termín plnění: 01.07.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout