23. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 23/807/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Dodatek č. 3 ke smlouvě W101790 o údržbě komunikačního systému Hicom 300

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 3 ke smlouvě W101790 o údržbě komunikačního systému Hicom 300 se společností Siemens Enterprise Communications, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00
Praha 10 - Hostivař
II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. předložit starostovi k podpisu Dodatek č. 3 ke smlouvě W101790 ze dne 10. 4. 1995 o údržbě komunikačního systému Hicom 300
Termín plnění: 30.06.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0