Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/468/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2011

V návaznosti na obstaravatelské smlouvy mezi MČ Praha 5 a správními firmami je předkládán RMČ Praha 5 k projednání návrh plánu oprav domovního a bytového fondu na rok 2011, které zpracovala správní firma Centra a. s. a ostatní správci. Plán zdaňované činnosti na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 č.4/2/2011 ze dne 24. 3. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správní firmy Centra a. s. a ostatních správců v r. 2011 ve výši
118 980 000 Kč
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu v roce 2011 do Zastupitelstva MČ
Termín plnění: 31.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout