Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/469/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení

Předkládám k projednání žádost Pavly Ludické, Lohniského 855/4, Praha 5, o zpětzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. odložení žádosti Pavly Ludické, Lohniského 855/4, Praha 5, o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu na uvedené adrese a odpuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat Pavlu Ludickou o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout