Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/458/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přechod nájmu bytu 2+1 na adrese Staropramenná 669/27, Praha 5,
k. ú. Smíchov, Jitce Krucké, bytem na uvedené adrese
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat Jitku Kruckou o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout